Kenyataan privasi ini diguna pakai untuk apa?

Kenyataan privasi ini diguna pakai untuk maklumat peribadi anda yang dikumpulkan atau diproses melalui laman web, aplikasi mudah alih dan lain-lain perkhidmatan dan produk yang mengumpul atau memproses data dan memaparkan kenyataan ini yang merupakan milik Mars, Incorporated dan kumpulan syarikatnya. Kenyataan ini tidak diguna pakai untuk laman web, aplikasi mudah alih dan lain-lain perkhidmatan dan produk entiti yang tidak memaparkan atau menyertakan pautan ke kenyataan ini atau yang mempunyai kenyataan privasi mereka sendiri. Kenyataan privasi ini diguna pakai untuk maklumat peribadi anda, yang merupakan sebarang maklumat atau kombinasi maklumat yang sewajarnya yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda.

Kami menyesuaikan amalan-amalan privasi kami dengan undang-undang perlindungan data negara dan bekerjasama dengan pihak berkuasa perlindungan data negara jika mereka percaya masalah privasi telah berlaku.

Jika anda berada di Kesatuan Eropah web subsidari atau gabungan Mars yang memiliki dan mengendalikan laman web yang anda layari akan menjadi pengawal data yang bertanggungjawab untuk pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda. Jika anda mempunyai pertanyaan tentang bagaimana maklumat peribadi anda sedang digunakan, anda boleh menghubungi pengawal data melalui Pegawai Privasi Global (Global Privacy Officer) dengan butiran hubungan yang dinyatakan di bawah.

Maklumat apakah yang kami kumpul dan proses?

Kami mungkin mengumpul atau memproses pelbagai maklumat yang anda berikan kepada kami, termasuk butiran peribadi dan maklumat yang berkaitan dengan pembelian, pekerjaan atau demografi anda.

 • Butiran peribadi termasuk maklumat seperti nama, alamat, nombor telefon, atau e-mel seperti yang anda berikan kepada kami semasa pendaftaran online atau semasa berurusniaga dengan kami atau menyediakan perkhidmatan kepada kami; beberapa laman web membolehkan anda untuk mewujudkan satu nama pengguna dan kata laluan untuk membuka akaun.
 • Maklumat berkaitan dengan pembelian, termasuk data mengenai pembelian yang anda lakukan di laman web kami, termasuk maklumat kad pembayaran dan butiran penghantaran.
 • Maklumat berkaitan pekerjaan termasuk keutamaan kerja, sejarah kerja dan maklumat yang diberikan yang dinyatakan dalam permohonan yang dikemukakan kepada kami secara online.
 • Maklumat demografi termasuk data seperti umur, jantina, hobi atau maklumat aktiviti, citarasa atau maklumat pilihan lain, dan sebagainya.

Kami mungkin mengumpul maklumat daripada sumber lain, termasuk senarai kenalan, dan maklumat demografi daripada pihak ketiga dan sumber lain. Data ini boleh digabungkan dengan maklumat lain yang kami telah kumpul dan menggunakannya untuk tujuan yang dinyatakan dalam kenyataan privasi ini.

Kami juga mengumpul beberapa jenis maklumat tertentu secara automatik:

 • Protokol Internet Alamat anda (IP) atau pengecam peranti, sistem operasi peranti anda, jenis pelayar, laman web yang dilawati sebelum atau selepas anda layari laman web kami, halaman yang dilayari dan aktiviti di laman web kami, serta interaksi anda dengan iklan.
 • Perkhidmatan dan pengiklanan rakan niaga pihak ketiga juga mungkin mengumpul maklumat secara automatik.
 • Ketahui lebih lanjut mengenai amalan-amalan pengumpulan kami di bawah .

Maklumat ini dikumpul secara langsung daripada anda, dan juga melalui pihak ketiga yang telah diberi kebenaran untuk memberikan maklumat peribadi seperti, dan di mana dibenarkan oleh undang-undang tempatan, melalui sumber awam seperti media sosial.

Mengapa kita mengumpulnya dan bagaimana kami menggunakan maklumat anda?

Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk pelbagai tujuan termasuk: untuk menyediakan produk atau perkhidmatan yang anda minta; untuk mentadbir promosi (cabutan bertuah, pertandingan dan tawaran); untuk berkomunikasi dengan anda; untuk menyampaikan iklan; untuk meningkatkan laman web, produk dan perkhidmatan kami; dan untuk tujuan perniagaan lain sah yang dijelaskan secara lanjut seperti berikut:

 • Menyediakan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta: Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda untuk memenuhi permintaan anda, dan membolehkan anda menggunakan, ciri-ciri, produk dan perkhidmatan kami.
 • Pendaftaran, pertandingan dan promosi: Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk memasukkan anda dalam pertandingan, untuk memberitahu anda tentang keputusan dan untuk mendaftarkan anda untuk ciri-ciri, produk dan perkhidmatan tertentu selaras dengan keutamaan pemasaran yang anda pilih.
 • Untuk berkomunikasi dengan anda dan menyediakan anda dengan maklumat: Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk berkomunikasi dengan anda, untuk memberi maklum balas kepada soalan atau komen anda, untuk menyediakan anda dengan kemas kini dan berita dan memberi isyarat kepada anda apabila terdapat jawatan kosong yang sesuai dengan profil anda (sekiranya anda menghantar resume anda). Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menyediakan anda dengan kandungan, maklumat yang diperibadikan, dan menghantar risalah, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain tentang produk atau kumpulan syarikat kami. Kami meminta para pengunjung untuk menyediakan alamat e-mel untuk menunjukkan jika mereka ingin maklumat lanjut atau maklumat terkini daripada kami atau laman web kami dan hanya mereka yang meminta ia akan menerima komunikasi susulan dari kami. Kami juga boleh meminta jika anda ingin menerima maklumat mengenai produk lain yang boleh didapati daripada ahli-ahli kumpulan syarikat kami. Kami juga menawarkan pelawat ospyen "memilih keluar" (opt out) pada bila-bila mereka ingin berhenti menerima e-mel atau maklumat lain daripada kami.
 • Apabila kami melaksanakan tanggungjawab kami di bawah kontrak dengan anda kami mungkin menggunakan maklumat anda apabila anda bekerja untuk kami sama ada sebagai pekerja atau pembekal perkhidmatan atau memohon pekerjaan dengan kami seperti yang diperlukan berkaitan dengan kontrak perjanjian pekerjaan atau perkhidmatan. Jika anda adalah seorang pelanggan atau pengguna yang menggunakan perkhidmatan kami, kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menjalankan tanggungjawab kami di bawah kontrak yang kami ada dengan anda.
 • Untuk menyampaikan pengiklanan yang berkaitan kepada anda: Kami boleh membeli dan menggunakan senarai e-mel memilih untuk masuk (opt-in) untuk menghubungi bakal pelanggan yang kami percaya mungkin berminat dengan produk atau perkhidmatan daripada kumpulan syarikat Mars. Kami akan menghormati permintaan memilih keluar (opt-out) dan meminta mereka menyediakan senarai untuk memberi kami jaminan bahawa maklumat kenalan e-mel yang disediakan hanya untuk para pelanggan yang telah menyatakan hasrat untuk menerima tawaran dan maklumat melalui e-mel. Mungkin kami juga menggunakan maklumat demografi dan pilihan untuk membolehkan iklan yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan Mars untuk disasarkan kepada par pengguna yang paling penting. Ini direka supaya para pengguna akan melihat iklan yang paling mungkin boleh menarik minat mereka dan pengiklan boleh memaparkan iklan mereka kepada orang-orang yang paling mungkin untuk peka terhadapnya. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan-amalan pengiklanan kami, sila layari Apakah dasar kami mengenai pengiklanan berdasarkan minat online di bawah.
 • Untuk memberi anda tawaran lain: Kadang-kadang jenama kami akan membuat tawaran, kupon dan maklumat, termasuk katalog, yang disediakan untuk anda melalui pos. Sebagai contoh, apabila pelanggan membuat pesanan secara online di kedai-kedai katalog kami atau mendaftar untuk salah satu daripada katalog kami secara online, kami mungkin akan menambah mereka ke dalam senarai untuk menerima katalog itu. Kami juga mungkin menggunakan senarai yang kami terima daripada pihak ketiga atau sumber awam untuk menghantar maklumat ini, dan, seperti yang dilakukan secara rutin dalam perniagaan katalog, boleh bertukar-tukar nama dan alamat (tetapi bukan alamat e-mel tanpa persetujuan) katalog pelanggan kami dengan syarikat telefon lain yang juga boleh menghubungi anda melalui pos. Anda boleh "memilih keluar" (opt-out) daripada menerima komunikasi secara offline daripada jenama-jenama kami pada bila-bila.
 • Untuk memperbaiki laman web, ciri-ciri, produk dan perkhidmatan kami: Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk memperbaiki produk, perkhidmatan kumpulan syarikat Mars, serta laman web dan ciri-ciri kami.
 • Untuk aktiviti-aktiviti membuat keputusan secara automatik yang tertentu: Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk memberi perkhidmatan pengiklanan secara online, dan/atau menjana profil personaliti untuk anda. Butir-butir maklumat peribadi yang kami kumpulkan, bagaimana ia digunakan, dan bagaimana anda boleh memilih keluar daripada membuat keputusan secara automatik yang tertentu dijelaskan di bawah.

Bagaimana kami kongsi dan mendedahkan maklumat anda?

Kami mungkin berkongsi atau mendedahkan maklumat anda:

 • Dengan Mars dan kumpulan syarikat Mars;
 • Dengan vendor atau ejen. Sebagai contoh, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan syarikat-syarikat yang kami telah upah untuk menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami. Apabila kami berkongsi maklumat dengan syarikat lain untuk menyediakan perkhidmatan untuk kami, mereka tidak dibenarkan untuk menggunakannya untuk apa-apa tujuan lain dan mesti merahsiakannya melainkan anda sebaliknya bersetuju.
 • Di mana maklumat anda boleh dipindahkan bersama-sama dengan aset perniagaan yang lain.

Kami juga boleh berkongsi atau mendedahkan maklumat peribadi, termasuklah kandungan komunikasi anda:

 • Untuk mematuhi undang-undang atau memberi maklum balas kepada proses atau permintaan sah undang-undang, termasuk penguatkuasa undang-undang dan agensi-agensi kerajaan.
 • Untuk menjalankan siasatan aduan pengguna atau kemungkinan pelanggaran undang-undang, untuk melindungi integriti laman web ini, untuk memenuhi permintaan anda, atau untuk bekerjasama dalam apa-apa penyiasatan undang-undang.
 • Untuk melindungi hak atau harta kumpulan syarikat Mars atau pelanggan kami, termasuk menguatkuasakan syarat-syarat yang mengawal penggunaan perkhidmatan.
 • Sebagai perantara kepercayaan yang baik bahawa akses atau pendedahan adalah perlu untuk melindungi keselamatan rakan kongsi, pelanggan atau orang awam.

Sila ambil perhatian bahawa laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang mempunyai amalan privasi yang mungkin berbeza daripada amalan privasi kami. Jika anda menghantar maklumat peribadi kepada mana-mana laman web tersebut, maklumat anda ditadbir oleh dasar privasi laman web tersebut. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi bagi setiap laman web yang anda lawati.

Bagaimana dengan privasi kanak-kanak?

Laman web kami secara utamanya direka dan bertujuan untuk orang dewasa dan, remaja (yang berusia 13 tahun atau lebih) dan tidak bertujuan untuk kanak-kanak di bawah usia 13 tahun. Selaras dengan Akta Perlindungan Privasi Online Kanak-kanak (COPPA), kami tidak mengumpul atau menyimpan apa-apa maklumat peribadi tentang kanak-kanak di bawah usia 13 tahun, dan laman web syarikat kami tidak direka untuk mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah usia 13 tahun. Berhubung dengan remaja di bawah usia 16 tahun, kami akan mendapatkan keizinan ibu bapa mereka sebelum membenarkan mereka menghantar maklumat peribadi mereka kepada Mars melalui laman web kami, menyiarkan bahan atau memuat naik gambar atau maklumat. Kami akan melaksanakan langkah-langkah untuk mengesahkan kebenaran ibu bapa, dengan mengambil kira teknologi yang ada. Kami boleh meminta para pengunjung untuk memasukkan tarikh lahir untuk menyekat mereka yang berada di bawah usia daripada mengakses laman web, bahagian atau ciri-ciri tertentu. Di mana undang-undang tempatan meletakkan ambang umur yang lebih tinggi, kami akan mematuhi syarat-syarat tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila semak Nota Khas untuk Ibu Bapa dan Kod Pemasaran Mars kami.

Apakah dasar-dasar kami berkenaan pengiklanan berdasarkan minat online?

Kami menyokong Prinsip Swaatur untuk Pengiklanan Kelakuan Pengiklanan Online (Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising) dari Advertising Alliance Digital di AS dan untuk pengguna di AS. Maklumat lanjut mengenai Prinsip-prinsip ini boleh ditemui di sini. Iklan yang kami letakkan secara online menggunakan data berdasarkan minat yang dijangka akan dihantar dengan Ikon Opsyen Iklan untuk membantu para pengguna memahami bagaimana data mereka sedang dikumpulkan dan digunakan dan memberi pilihan kepada para pengguna yang mahu lebih banyak kawalan. Ikon tersebut kelihatan seperti ini:

logo

Dengan mengklik pada Ikon apabila ia muncul, anda boleh menyemak maklumat (dan membuat susulan maklumat) mengenai iklan berdasarkan minat online, termasuk siapa yang mengumpul dan menggunakan data online anda, bagaimana anda boleh memilih keluar daripada menerima iklan tersebut, dan banyak lagi.

Bagaimanakah kami membuat iklan melalui pengiklanan berdasarkan minat online?

Kadang-kadang kami memaparkan iklan pada pada rangkaian laman web yang dimiliki dan dikendalikan dan di laman web pihak ketiga. Apabila anda melawat salah satu laman web kami atau melihat iklan yang kami sediakan di tempat lain secara online, anda boleh melihat pelbagai jenis iklan, seperti iklan teks di sebelah hasil carian atau iklan video pada laman web. Kadang-kadang, iklan ini adalah berdasarkan kandungan laman di mana ia muncul. Pada masa yang lain, iklan ini dihasilkan dengan memadankan iklan tertentu dengan minat anda sebagai mana yang disimpulkan daripada aktiviti online anda yang telah dikumpulkan dari masa ke masa. Dengan pengiklanan berdasarkan minat, matlamatnya adalah untuk menunjukkan kepada anda iklan yang paling relevan kepada anda.

Untuk melakukan ini, kami dan beberapa syarikat pengiklanan pihak ketiga kami menggunakan teknologi seperti cookies dan web beacon untuk mengumpul maklumat mengenai interaksi anda dengan laman web kami dan laman web pihak ketiga yang lain ( "Data Online"). Data Online secara umumnya tidak mengenal pasti anda kepada kami secara peribadi dan, biasanya, ia diagregatkan dengan data yang lain untuk mewujudkan segmen iaitu kumpulan pengguna dan kategori kepentingan umum tertentu yang kami telah simpulkan berdasarkan pelbagai faktor (contohnya, "peminat sukan "). Data Online ini boleh termasuk:

 • Laman web, produk dan perkhidmatan yang anda lihat dan pautan yang anda klik apabila menggunakan laman web dan perkhidmatan kami dan juga laman web pihak ketiga;
 • E-mel kami yang anda lihat dan pautan yang anda klik dalam e-mel itu;
 • Sama ada anda melihat atau mengklik pada iklan yang dipaparkan kepada anda;
 • Data Demografi atau minat, termasuk lokasi geografi umum yang diperoleh daripada alamat IP; dan
 • Istilah carian yang anda masukkan apabila menggunakan perkhidmatan carian tertentu.

Kami dan rakan kongsi pengiklanan pihak ketiga kami menggunakan Data Online ini untuk memberi gambaran yang lebih tepat mengenai minat penonton yang berinteraksi dengan kami termasuk anda supaya kami boleh menyediakan iklan yang lebih relevan dengan minat.

Di samping itu, rakan kongsi pengiklanan pihak ketiga kami menggunakan Data Online ini untuk pelbagai tujuan lain, termasuk (a) sempena pengiklanan yang muncul di laman web kami atau laman web yang lain, (b) untuk melaporkan trafik, statistik, data iklan dan interaksi lain laman web dengan iklan dan laman di mana ia disampaikan, dan (c) untuk mengukur keberkesanan iklan berasaskan web dan e-mel.

Kenapa anda mahu menerima iklan-iklan berdasarkan minat?

Para pelanggan mahu menerima iklan berdasarkan minat untuk pelbagai sebab. Iklan berdasarkan minat sangat membantu kerana ia lebih sesuai untuk minat tertentu anda. Sebagai contoh, pemilik kucing boleh melihat lebih banyak iklan untuk makanan kucing dan iklan yang lebih sedikit untuk perkhidmatan mendandan anjing. Iklan berdasarkan minat juga lebih cenderung untuk membantu anda mencari produk dan perkhidmatan baharu yang sebenarnya berkaitan dengan anda dan minat anda. Sebagai contoh, pemilik anjing boleh melihat iklan mengenai produk dandanan anjing yang terkini, sedangkan pemilik kucing mungkin lebih cenderung untuk melihat iklan untuk penyelesaian untuk bebola bulu kucing. Pendek kata, menerima iklan berdasarkan minat boleh membantu untuk meningkatkan akses anda kepada produk, perkhidmatan dan ciri-ciri baharu yang paling berkaitan dengan anda, yang seterusnya boleh membantu untuk memperbaiki kehidupan dan pengalaman sosial anda. Anda juga tidak akan melihat iklan yang sama berulang-ulang dari kami kerana bilangan kali anda melihat iklan berdasarkan minat tertentu adalah terhad. Dengan memilih keluar daripada iklan berdasarkan minat, anda kehilangan semua manfaat ini.

Nota mengenai Google Analytics — Untuk membantu memudahkan penyampaian kandungan yang berkaitan, kami menggunakan Ciri-ciri Pengiklanan Google Analytics, yang anda boleh ketahui lebih lanjut mengenai dan memilih untuk keluar di sini.

Bagaimanakah anda boleh memilih keluar daripada menerima iklan-iklan berdasarkan minat daripada kami?

Jika anda tidak lagi berminat untuk menerima iklan berdasarkan minat dari mana-mana laman kami di AS, anda boleh memilih untuk keluar dengan menghubungi kami dengan menggunakan maklumat di bawah. Sila ambil perhatian, bagaimanapun, bahawa memilih keluar tidak bermakna anda tidak akan melihat iklan daripada kami secara online. Ia hanya bermakna bahawa iklan online dari kami yang anda lihat tidak akan berdasarkan minat tertentu anda.

Bergantung kepada di mana anda tinggal, anda mungkin boleh mengakses satu tempat yang mudah untuk menunjukkan pilihan utama anda, termasuk pilihan untuk memilih keluar secara "universal” daripada pengiklanan berdasarkan minat dengan entiti yang mengambil bahagian:

Di Amerika Syarikat, layari laman web ini: Pilihan Iklan.

Di Kanada, layari laman web ini: Pilihan Iklan Anda.

Di EU, layari laman web ini: Pilihan Online Anda.

 

Apabila anda memilih untuk keluar menggunakan kaedah ini, sebuah kuki akan diletakkan pada peranti anda menunjukkan bahawa anda telah memilih keluar daripada pengiklanan berdasarkan minat. Jika anda memadam kuki anda, anda akan perlu untuk memilih keluar lagi. Laman web ini juga menyediakan maklumat terperinci mengenai pengiklanan berdasarkan minat dan tip-tip untuk menguruskan privasi online anda.

Notis Kuki (Cookie)

Apakah kuki dan bagaimana kami menggunakannya?

Kuki (Cookies) adalah fail data yang dihantar oleh laman web ke komputer anda semasa anda melayari laman web ini. Fail-fail data termasuk maklumat yang membolehkan laman web kami untuk mengingati maklumat penting yang akan membuat penggunaan laman web tersebut lebih cekap dan berguna kepada anda. Laman web kami menggunakan kuki untuk pelbagai tujuan. Kami menggunakan teknologi kuki dan alamat IP untuk mendapatkan maklumat dari para pengunjung online, dan juga untuk menyediakan pengunjung berdaftar dengan pengalaman online peribadi yang terbaik mungkin.

Para pengunjung yang datang ke laman web kami menggunakan pelayar web yang berbeza dan komputer yang berbeza. Untuk membuat lawatan anda semudah mungkin dengan teknologi yang anda gunakan, kami secara automatik mengesan jenis pelayar (cthnya, Internet Explorer) dan sistem operasi (cthnya, Windows, Mac) yang digunakan oleh pengunjung, dan nama domain daripada pembekal perkhidmatan Internet pelawat. Kami juga mengesan jumlah pengunjung ke laman web kami dalam bentuk agregat untuk membolehkan kami untuk mengemas kini dan menambah baik laman web kami. Data ini memberitahu kami jika lebih ramai pengunjung lebih suka ciri-ciri atau bahagian-bahagian tertentu berbanding yang lain, yang membantu kami mengekalkan laman web kami sentiasa terkini dan menarik kepada majoriti pengunjung kami. Kami juga menggunakan kuki untuk membantu mencegah kanak-kanak daripada memasuki bahagian atau ciri-ciri tertentu yang bertujuan untuk orang dewasa atau remaja sahaja.

Bagaimana kami menggunakan kuki untuk memperibadikan pengalaman anda di laman-laman web kami?

Teknologi kuki membantu kami menyampaikan kandungan yang disesuaikan dengan minat pengunjung, dan membolehkan kami untuk membuat memesan produk, menyertai dan mengambil bahagian dalam cabutan bertuah dan pertandingan, dan menawarkan fungsi lain pada laman web kami lebih mudah untuk pengunjung kami. Laman web yang menawarkan membeli-belah secara online menggunakan kuki untuk mengingati dan memproses item dalam troli membeli-belah anda. Di mana sesuai di bawah amalan dan dasar pendedahan kami, kami mungkin mengaitkan maklumat peribadi dengan fail kuki dalam keadaan sedemikian.

Adakah pihak ketiga menggunakan kuki di laman web kami?

Kami boleh membenarkan pihak ketiga untuk menggunakan kuki dan untuk membuat iklan di laman web kami. Kami tidak mengawal kuki pihak ketiga. Terdapat program-program percuma yang anda boleh muat turun yang membolehkan anda untuk menetapkan pilihan utama anda dan menyekat kebanyakan kuki pihak ketiga di Internet.

Jenis kuki berbeza yang kami gunakan

Kuki yang digunakan oleh kami adalah berdasarkan panduan kategori kuki Dewan Perdagangan Antarabangsa (International Chamber of Commerce): Tegas Diperlukan (Strictly Necessary), Prestasi (Performance), Kefungsian (Functionality) dan Penyasaran (Targeting).

Kuki yang ‘Tegas Diperlukan’ ('Strictly Necessary' cookies) membolehkan anda bergerak di di sekitar laman web dan menggunakan ciri-ciri penting seperti bahagian selamat, troli membeli-belah dan pembilan online. Kuki ini tidak mengumpul maklumat mengenai anda yang boleh digunakan untuk pemasaran atau mengingati di mana anda telah layari di internet. Kami menggunakan kuki yang Tegas Diperlukan untuk

 • Mengingati perkara seperti maklumat yang anda masukkan dalam borang pesanan apabila anda melayari ke laman yang berbeza dalam sesi pelayar web tunggal
 • Mengingati barangan dan perkhidmatan yang anda pesan apabila anda sampai ke laman daftar keluar
 • Mengenal pasti anda sebagai sedang log masuk ke laman web Mars
 • Pastikan anda disambungkan kepada perkhidmatan yang betul di laman web kami apabila kami membuat apa-apa perubahan kepada cara laman web tersebut bekerja

Kuki yang kami takrifkan sebagai kuki ‘Tegas Diperlukan’ TIDAK akan digunakan untuk

 • Mengumpul maklumat yang boleh digunakan untuk mengiklankan produk atau perkhidmatan kepada anda
 • Ingat pilihan utama dan nama pengguna anda selepas lawatan semasa anda

Kuki ‘Prestasi’ (Performance cookies) mengumpul maklumat tentang bagaimana anda menggunakan laman web kami cth. laman yang anda lawati, dan jika anda mengalami sebarang ralat. Kuki ini tidak mengumpul sebarang maklumat yang boleh mengenal pasti anda di mana semua maklumat yang dikumpul adalah tanpa nama dan hanya digunakan untuk membantu kami memperbaiki bagaimana laman web kami bekerja, memahami apa yang menarik minat pengguna kami, dan mengukur keberkesanan pengiklanan kami. Kami menggunakan kuki prestasi untuk

 • Memberi statistik mengenai bagaimana laman web kami digunakan
 • Melihat keberkesanan iklan kami (kami tidak menggunakan maklumat ini untuk menyasarkan iklan kepada anda apabila anda melawat laman web lain)
 • Membantu kami memperbaiki laman web dengan mengukur sebarang ralat yang berlaku
 • Menguji reka bentuk yang berbeza daripada laman web kami

Kuki yang kami takrifkan sebagai kuki ‘Prestasi’ TIDAK akan digunakan untuk

 • Mengumpul maklumat yang boleh digunakan untuk mengiklankan produk atau perkhidmatan kepada anda di laman web lain
 • Ingat pilihan utama dan nama pengguna anda selepas lawatan semasa anda
 • Menyasarkan iklan kepada anda di mana-mana laman web lain

Kuki ‘Kefungsian’ (‘Functionality’ cookies) digunakan untuk menyediakan perkhidmatan atau untuk mengingati tetapan untuk memperbaiki lawatan anda. Kami menggunakan kuki kefungsian untuk

 • Mengingati tetapan yang anda telah gunakan seperti susun atur, saiz teks, pilihan dan warna
 • Mengingati jika kami sudah meminta anda jika anda mahu untuk mengisi sesuatu kaji selidik
 • Menunjukkan kepada anda apabila anda log masuk ke laman web kami
 • Berkongsi maklumat dengan rakan-rakan kongsi untuk menyediakan perkhidmatan di laman web kami. Maklumat yang dikongsi hanya akan digunakan untuk menyediakan perkhidmatan, produk atau fungsi dan bukan untuk sebarang tujuan lain

Kuki yang ditakrifkan sebagai ‘Kefungsian’ TIDAK akan digunakan untuk

 • Menyasar anda dengan iklan di laman web yang lain

Kuki ‘Penyasaran’ (Targeting cookies) dikaitkan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti butang 'Suka’ (Like) dan butang 'Kongsi’ (Share). Pihak ketiga menyediakan perkhidmatan ini untuk mendapat maklum balas pengiktirafan bahawa anda telah melawat laman web kami. Kami menggunakan kuki ‘Penyasaran’ untuk

 • Berpaut ke rangkaian sosial seperti Facebook, yang kemudiannya boleh menggunakan maklumat tentang lawatan anda untuk menyasarkan iklan kepada anda di laman web lain
 • Memberi maklumat kepada agensi-agensi pengiklanan mengenai lawatan anda supaya mereka boleh menunjukkan anda iklan yang anda mungkin minat

Apakah mata arah Web (Web beacons) dan bagaimana kami menggunakannya?

Beberapa laman web dan kemas kini e-mel kami mungkin mengandungi imej elektronik yang dikenali sebagai mata arah web (web beacons), kadang-kadang dikenali sebagai GIF satu piksel, GIF jelas atau tag piksel. Dalam laman web, ini membolehkan kami untuk mengira para pengunjung yang telah melayari laman kami. Dalam mesej e-mel/surat berita promosi, ia membolehkan kami untuk mengira berapa banyak pelanggan telah membacanya. Mata arah web ini membolehkan kami untuk membangunkan maklumat statistik mengenai aktiviti dan ciri-ciri yang paling menarik mengenai para pengguna kami untuk tujuan menyediakan kandungan yang lebih peribadi. Ia tidak digunakan untuk mengakses maklumat peribadi anda tanpa kebenaran anda.

Bagaimana anda boleh memilih keluar daripada kuki?

Tetapkan pelayar anda untuk menolak kuki

Jika anda tidak mahu kuki, anda boleh menetapkan komputer anda untuk memberi amaran kepada anda setiap kali kuki sedang dihantar atau mematikan semua kuki melalui pelayar anda (cthnya, Internet Explorer atau Firefox). Semak menu HELP pelayar anda untuk belajar cara yang betul untuk mengubah atau mengemaskinikan kuki anda.

Secara alternatif, anda mungkin mahu melayari www.aboutcookies.org yang mengandungi maklumat komprehensif mengenai bagaimana untuk melakukan ini di pelbagai pelayar lain. Anda juga akan mendapati butiran mengenai cara untuk memadam kuki daripada komputer anda dan maklumat asas lanjut mengenai kuki. Untuk maklumat mengenai cara untuk melakukan ini pada pelayar telefon bimbit anda, anda perlu merujuk kepada buku panduan telefon bimbit anda.

Sila sedar bahawa menyekat kuki boleh memberi kesan kepada fungsi laman web Mars.

Apa lagi yang anda perlu tahu?

Di manakah maklumat anda disimpan dan diproses?

Maklumat peribadi yang dikumpul di laman web dan perkhidmatan kami, atau diterima oleh Mars daripada anda atau pihak ketiga, boleh disimpan dan diproses di Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain di mana kami atau pembekal perkhidmatan kami mengekalkan kemudahan.

Pelayan dan pangkalan data di mana maklumat boleh disimpan mungkin terletak di luar negara dari mana anda mengakses laman web ini dan di negara yang tidak mempunyai undang-undang privasi sama seperti negara anda tinggal. Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami boleh dihantar ke luar negara, tetapi kami akan mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat peribadi hanya mengikut kenyataan privasi ini.

Pertanyaan berkaitan pekerjaan juga boleh dipindahkan kepada mana-mana ahli kumpulan Mars. Dengan melawat laman web ini dan mengemukakan maklumat, anda bersetuju dengan pengumpulan, pemprosesan, pemindahan tersebut dan/atau penyimpanan maklumat peribadi anda. Sila ambil perhatian: dasar kami mungkin berbeza mengikut rantau, jadi jika anda melawat salah satu laman web kami di rantau yang berbeza, sila semak untuk melihat jika terdapat satu kenyataan yang khusus untuk lokasi tersebut.

Berapa lamakah kami menyimpan maklumat anda?

Kami mengekalkan dan menyimpan maklumat peribadi anda selagi kami mempunyai tujuan perniagaan yang sah untuk berbuat demikian dan mengikut dasar pengekalan data kami sahaja.

Bagaimana pula dengan maklumat peribadi yang boleh didapati secara awam (seperti ruangan sembang, papan pesanan, forum atau interaktif lain)?

Kami boleh menawarkan ruangan sembang, papan pesanan atau buletin, atau bahagian interaktif di mana para pengunjung boleh menghantar komen, atau maklumat untuk keseronokan para pengunjung kami. Jika terdapat sebuah ruangan sembang, buletin atau papan pesanan, peluang rangkaian sosial atau kawasan interaktif lain di mana maklumat peribadi boleh disiarkan di laman web ini, pastikan anda menyemak peraturan yang disiarkan sebelum menyertainya, kerana anda akan terikat dengannya serta Syarat dan Terma Am kami. Peraturan untuk penyertaan dalam ciri-ciri interaktif boleh mewujudkan sekatan umur dan lain mengenai penyertaan. Apa sahaja yang anda siar secara online adalah maklumat awam, dan kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa yang anda siarkan secara sukarela online. Pengguna perlu berhati-hati ketika mendedahkan maklumat peribadi secara online.

Penyerahan Hak

Sekiranya semua atau sebahagian aset kami yang dijual atau dibeli oleh pihak lain, atau sekiranya berlaku penggabungan, anda memberikan kami hak untuk memindahkan maklumat peribadi yang kami telah kumpul daripada anda.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda?

Kami telah melaksanakan perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal yang bertujuan untuk melindungi maklumat anda. Tiada langkah keselamatan adalah 100% selamat, walau bagaimanapun, kami mengesyorkan bahawa anda mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi diri anda dan maklumat anda, termasuk dengan memasang perisian anti-virus yang paling baharu, menutup pelayar selepas digunakan, menyulitkan kredential log masuk dan kata laluan anda, dan memastikan bahawa anda kerap mengemas kini perisian dan aplikasi yang anda telah muat turun untuk memastikan anda telah mendayakan ciri-ciri keselamatan terkini pada peranti anda.

Pemindahan Maklumat Antarabangsa

Jika anda memilih untuk memberikan kami maklumat peribadi, kami boleh memindahkan maklumat tersebut untuk ahli gabungan dan anak-anak syarikat kami atau kepada pihak ketiga yang lain, merentasi sempadan, dan dari negara atau bidang kuasa anda ke negara atau bidang kuasa lain di seluruh dunia mengikut keperluan undang-undang.Mars terutamanya menggunakan Fasal Kontraktual Standard Suruhanjaya Kesatuan Eropah (European Union Commission Standard Contractual Clauses) untuk pemindahan data dari Kesatuan Eropah ke negara-negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah. Mars juga menggunakan rangka kerja Perindungan Privasi EU-AS (EU-US Privacy Shield) untuk pemindahan data di antara Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat.

Komitmen Perlindungan Privasi Kami

Mars AS dan anak-anak syarikatnya di AS (lihat senarai entiti Mars AS dan anak-anak syarikatnya yang termasuk di sini) menyertai Rangka Kerja Perlindungan Privasi EU-AS dan Rangka Kerja Perlindungan Privasi Swiss-AS dan telah disahkan kepada Jabatan Perdagangan bahawa kami komited kepada Prinsip Perlindungan Privasi dalam memproses semua maklumat peribadi yang dipindah dari Kesatuan Eropah dan Switzerland ke Amerika Syarikat. Mars kekal bertanggungjawab dan bertanggungan di bawah Prinsip Perlindungan Privasi jika ejen pihak ketiga yang terlibat dengannya untuk memproses data peribadi bagi pihaknya dengan cara yang tidak selaras dengan Prinsip, melainkan Mars membuktikan bahawa ia tidak bertanggungjawab untuk kejadian yang menyebabkan kerugian tersebut. Dalam keadaan tertentu, Mars mungkin dikehendaki untuk mendedahkan data peribadi sebagai maklum balas kepada permintaan sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan atau penguatkuasaan undang-undang negara. Kami menggalakkan individu daripada negara EU dan Swiss untuk menghubungi kami di [email protected] jika anda mempunyai Perlindungan Privasi yang berkaitan dengan aduan atau pertanyaan, tetapi untuk sebarang aduan yang tidak dapat diselesaikan dengan kami secara langsung, kami telah memilih untuk bekerjasama dengan panel yang ditubuhkan oleh Pihak Berkuasa Perlindungan Data Eropah (DPA) (European Data Protection Authorities) dan Pesuruhjaya Perlindungan Data dan Maklumat Persekutuan Swiss (FDPIC) (Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner). Dalam keadaan tertentu, Perlindungan Privasi menyediakan untuk individu-individu terbabit yang hak untuk menggunakan timbangtara yang mengikat untuk menyelesaikan aduan yang tidak diselesaikan dengan cara lain. Mars AS adalah tertakluk kepada penyiasatan dan penguatkuasaan kuasa Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan Amerika Syarikat (FTC) (US Federal Trade Commission). Jika terdapat sebarang percanggahan di antara terma di dalam Pernyataan Privasi ini dan Prinsip Perlindungan Privasi, Prinsip Perlindungan Privasi akan diguna pakai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program Perlindungan Privasi dan untuk melihat pensijilan kami, sila layari www.privacyshield.gov.

Perubahan kepada Kenyataan Privasi ini

Kami boleh mengemas kini kenyataan privasi ini dari masa ke masa, jadi sila layari laman ini secara berkala dan kaji kenyataan ini untuk perubahan. Kami akan memberitahu anda tentang perubahan penting kepada kenyataan privasi ini dengan menyiarkan notis di laman utama kami untuk tempoh masa yang munasabah dan mengubah tarikh "Terakhir Dikemaskini" [(di bawah)]. Penggunaan berterusan laman web kami oleh anda selepas penyiaran perubahan akan bermakna bahawa anda menerima syarat-syarat yang diubah.

Apa yang anda boleh lakukan jika anda mempunyai soalan, mahu mengakses, mengemas kini atau memadam maklumat, atau mahu memilih untuk keluar daripada menerima komunikasi lanjut? Kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan maklumat peribadi anda tepat. Anda boleh membaca, membetulkan atau mengemas kini maklumat hubungan peribadi yang anda berikan kepada Mars. Beberapa program Mars menyediakan akses untuk membaca atau mengemas kini maklumat peribadi secara online. Periksa di mana anda mendaftar untuk belajar jika anda boleh melihat atau mengemas kini maklumat anda di sana.

Jika anda ingin mengakses, mengemas kini, mengubah, memadam, membuat pemindahan, menyekat atau membantah pemprosesan maklumat yang kami ada mengenai anda di dalam pangkalan data pemasaran kami (tertakluk kepada sebarang pengecualian undang-undang berkenaan), memilih untuk keluar daripada menerima komunikasi lanjut daripada kami , atau mempunyai soalan tentang kenyataan privasi kami, sila klik di sini.

Di mana memproses maklumat anda adalah berdasarkan persetujuan anda, anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi kami melalui e-mel di [email protected]. Perhatikan bahawa penarikan balik persetujuan tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan maklumat anda berdasarkan persetujuan anda sebelum menarik diri. Di mana sesuai, anda juga boleh mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda. Kami berniat untuk menyelesaikan sebarang isu yang berkaitan dengan cara kami mengendalikan maklumat anda, dan anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa mengenai sebarang soalan atau kebimbangan.

Bagaimana anda boleh menghubungi kami?

Anda boleh menghubungi kami dengan menggunakan maklumat yang berikut:

Mars, Incorporated
Attn: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer
Global Privacy Team
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
E-mel [email protected]

Kami komited untuk bekerjasama dengan anda untuk menyelesaikan sebarang aduan yang anda ada tentang Kenyataan Privasi ini atau layanan terhadap maklumat peribadi anda. Jika anda mempunyai kebimbangan, sila hubungi [email protected] dan komunikasi anda akan ditangani dengan serta-merta.

Memproses maklumat di Kesatuan Eropah

Kami hanya mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang diproses di Kesatuan Eropah apabila kami mempunyai asas yang sah untuk berbuat demikian seperti yang berikut:

 • Di mana pemprosesan maklumat peribadi anda adalah dalam kepentingan sah kami: sebagai contoh, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menambah baik produk dan perkhidmatan dan kandungan laman web kami, dan bagi tujuan pentadbiran seperti yang dinyatakan dalam kenyataan privasi ini.
 • Apabila kami melaksanakan tanggungjawab kami di bawah kontrak dengan anda: sebagai contoh, apabila anda bekerja untuk kami sama ada sebagai pekerja atau pembekal perkhidmatan atau memohon pekerjaan dengan kami, kami akan perlu memproses maklumat peribadi anda yang berkaitan dengan kontrak perjanjian pekerjaan atau perkhidmatan. Jika anda seorang pelanggan kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menjalankan tanggungjawab kami di bawah kontrak yang kami ada dengan anda.
 • Apabila kami mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk berbuat demikian: sebagai contoh untuk mematuhi undang-undang atau memberi maklum balas kepada proses atau permintaan sah undang-undang, termasuk dari penguatkuasa undang-undang dan agensi-agensi kerajaan.

Persetujuan: Kami akan bergantung kepada persetujuan anda untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran mengikut undang-undang.

Apakah Hak Privasi California (California Privacy Rights) anda?

Undang-undang di California membenarkan para pemastauntin di California untuk memilih keluar daripada pendedahan maklumat peribadi kepada pihak ketiga Mars untuk tujuan-tujuan pemasaran langsung mereka. Anda boleh memilih untuk memilih keluar daripada berkonsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran pada bila-bila masa dengan mengemukakan permintaan dalam bentuk tulisan kepada alamat orang hubungan kami di atas atau melalui e-mel di [email protected]. Sila maklumat bahawa memilih untuk keluar tidak melarang pendedahan yang dibuat untuk tujuan bukan pemasaran. Undang-undang di California membenarkan para pemastautin di California untuk meminta dan mendapatkan daripada kami sekali setahun, secara percuma, senarai pihak-pihak ketiga (jika ada) yang kami telah mendedahkan maklumat peribadi untuk tujuan pemasaran langsung mereka untuk tahun kalendar yang terdahulu, serta jenis maklumat peribadi yang didedahkan kepada pihak-pihak ini. Jika anda bermastautin di California dan ingin meminta maklumat ini, sila hantar permintaan anda dalam e-mel kepada: [email protected] atau tulis kepada alamat orang hubungan kami di atas. Permintaan-permintaan melalui telefon atau faksimile tidak akan diterima. Barisan subjek e-mel atau sampul kiriman dan kandungan permintaan anda harus menyertakan frasa “Your California Privacy Rights,” dan menyertakan nama, alamat e-mel (jika anda mahu menerima maklum balas melalui e-mel) atau alamat jalan, bandar, negeri, poskod anda (jika anda mahu menerima maklum balas melalui pos mel).

Bagaimana Kami Memberi Maklum Balas kepada Pendedahan Jangan Menjejak (Do-Not-Track Disclosures)

Kami tidak menyokong tetapan pelayar “Do-Not-Track” dan buat masa ini tidak menyertai dalam sebarang rangka kerja Do Not Track yang boleh membenarkan kami memberi maklum balas kepada isyarat atau mekanisme lain daripada anda berkenaan pengumpulan maklumat peribadi anda.

Dikemaskini: Julai 2017

Jika terdapat sebarang percanggahan di antara Kenyataan Privasi versi Bahasa Inggeris kami dan versi yang telah diterjemah kepada bahasa lain, maka versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.